Chelácia

Cítite sa stále unavení? Trvá liečba vašich chorôb oveľa dlhšie ako u iných, ktorých poznáte? Cítite sa často indisponovaní alebo depresívni? To všetko sú symptómy bežne spojené s toxicitou.

Strava, vystavenie sa znečisteniu a návyky ako fajčenie a vaping výrazne zvyšujú riziko otravy ťažkými kovmi.

Nie je možné preceňovať, koľko a ako často sme denne vystavení škodlivým chemikáliám, toxínom a ťažkým kovom. Pacienti, ktorí trpia chronickými vírusovými a bakteriálnymi ochoreniami, autoimunitnými poruchami alebo metabolickými problémami v dôsledku nesprávneho životného štýlu, zvyčajne nezvládnu všetko naraz. Je toho len toľko, čo zdravý imunitný systém dokáže sám. Postupom času kumulatívna expozícia toxínom a ťažkým kovom preťaží imunitný systém, výrazne zvýši pravdepodobnosť vzniku rakoviny a zhorší prognózu všetkých chronických stavov.

Jednou z terapíí, ktoré naša klinika ponúka, je Chelácia. Táto terapia je určená pre pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná prítomnosť ťažkých kovov. Väčšina našich pacientov trpí chronickými bakteriálnymi, vírusovými, mykotickými infekciami a tiež mutáciami MTHFR, ktoré všetky fungujú v tandeme a navzájom spôsobujú hromadenie škodlivých látok v tele. Následkom toho trpia kombináciou chronických zdravotných problémov. Z tohoto dôvodu sme sa po dlhoročných skúsenostiach s takýmito pacientmi rozhodli zaoberať faktorom, ktorý sa zo dňa na deň stáva reálnejšou hrozbou pre každého z nás. Ide o pôsobenie ťažkých kovov, ktoré sa vplyvom životného štýlu a životného prostredia hromadia v tele.

Chelácia pochádza z latinského slova “chelát”, čo znamená “pazúr” alebo “chytiť”. V prípade ťažkých toxických kovov, ako je olovo, kadmium, arzén, ortuť atď., dochádza k vytvoreniu chemickej väzby medzi chelatačným činidlom a kovom. Tento proces sa nazýva Chelácia. Deje sa tak za účelom vytiahnutia ťažkých kovov z tela, odkiaľ sa bezpečne vylúčia.

Tento stav vzniká hromadením ťažkých kovov v toxických množstvách v tkanivách tela. Príznaky a laboratórne nálezy spojené s otravou ťažkými kovmi sa líšia podľa druhu a možstva nahromadeneho kovu. Mnohé ťažké kovy ako zinok, meď, chróm, železo a mangán sú nevyhnutné pre fungovanie ľudského tela, ale vo veľmi malých množstvách. Ak sa tieto kovy nahromadia v tele v koncentrácii dostatočnej na to, aby spôsobili otravu, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu . Viažu sa na proteíny v bunkách , čím narušia ich fyziologickú funkciu. Môžu sa dostať do tkanív nervového systému, krvných ciev, pľúc, pečene, obličiek atď. To vedie k rôznych ochoreniam, genetickým mutáciámi a v konečnom dôsledku môžu ťažké kovy narušiť aj hormonálne a reprodukčné systémy a spôsobiť dokonca aj onkologické ochorenie. Ťažké kovy, ktoré sa najčastejšie spájajú s otravou u ľudí, sú olovo, ortuť, arzén a kadmium. Otrava ťažkými kovmi sa môže vyskytnúť v dôsledku pôsobenia životného prostredia ( ovzdušie, voda), potravín, liekov, nesprávne uskladnených potravín a podobne.

Chelatovanie ťažkých kovov pomocou vnútrožilových chelatačných činidiel je jeden z najintenzívnejších prostriedkov na odstránenie ťažkých kovov z tela. Je potrebná séria podaní na odstránenie podstatnej záťaže ťažkými kovmi. Najbežnejšie používanými chelatačnými činidlami su EDTA a DMPS.