INFORMÁCIE KU CENNÍKU

Sme súkromná klinika bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami, pacient si preto hradí liečbu sám.
Prvé vstupné vyšetrenie prebieha s lekárom, ktorý pracuje u paní doktorky Ďurovskej.
Jedná sa o doktorov MUDr. Rapošová, MUDr. Pašková a MUDr. Chinchevych.
Na ňom sa spíše anamnéza, pacient popíše svoje obtiaže a lekár si prezrie výsledky vyšetrení, ktoré už má urobené.
Vstupné vyšetrenie trvá 1 hodinu a je spoplatnené sumou 100 €. Každá ďalšia konzultácia je v trvaní 30 min. a je spoplatnená sumou 50 €.
Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj písomný test na možné koinfekcie, na základe ktorého Vám
lekár odporučí odbery, ktoré je vhodné urobiť na upresnenie diagnostického záveru a následnej liečby.
Odporučené testy z krvi sa dajú u nás zrealizovať hneď pri vstupnom vyšetrení v nasledovných cenách:
sérové autoprotilátky v sume 120€, test na Borellia burg 141,44 €, Chlamydie pneumoniae 65,02 €,
Chlamydie trachomatis 65,02 €, Mycoplasma pneumoniae 65,02 €…K tomu sa ešte účtuje prepravné 11 eur.
LTT testy na Borellia burg., Chlamydie pneumoniae,
Chlamydie trachomatis či Mycoplasmu pneumoniae posielame do Nemecka a majú výhodu, že sa dajú robiť aj počas užívania antibiotík.
Výsledky LTT testov dostaneme o 7 – 10 prac. dní.
Pokiaľ je pacient po konzultácii nastavený na liečbu, uhrádza aj plnú sumu za lieky.

Platba je možná iba v hotovosti.


Pacient spolu s lekárom na základe výsledkov testov zvolia vhodný typ liečby, je možné rozhodnúť sa medzi ambulantnou liečbou a kompaktnou liečbou.
Ambulantná liečba predstavuje domácu liečbu obnášajúcu domáce uživanie indikovaných liekov a následné kontroly progresu liečby.
Kompaktná liečba prebieha priamo u nás na klinike a jej súčasťou je infúzne podávanie liekov a balík doplnkových liečebných procedúr.