DIAGNOSTIKA

DIAGNOSTIKAPred prvou návštevou ambulancie je potrebné mať výsledky troch dole uvedených krvných testov. Tieto testy vie zabezpečiť aj naša ambulancia na priamu platbu. Odber krvi sa realizuje v našej ordinácii:

 • v pondelok až štvrtok od 7:00 do 13:00 hod. (podľa objednania)

Vopred je potrebné sa na odber nahlásiť na čísle +421 2 206 206 88 v hore uvedených termínoch, kde sa dozviete ďalšie informácie. Na odber krvi nie je potrebné prísť nalačno (odporúčame ľahké, nie mastne raňajky a dostatok tekutín).

Uvedené krvné testy si môžete zabezpečiť aj sami, pokiaľ sa tak rozhodnete, tu je ich zoznam:

Vyšetrenie sérových protilátok proti B. Burgdorferi (metodou NIF alebo ELISA, Westernblot), Chlamýdia pneumoniae, Chlamýdia trachomatis, Mykoplasma pneumoniae, Bartonella, Babesia, Yersinia a podobne.

Doplňujúce vyšetrenia:

 • vyšetrenie sérových autoprotilátok (metódou NIF)
  • ANA – proti jadrám buniek, ABMA – proti bazálnym membránam, ABMG – proti bazálnym membránam glomerulov, ABMT – proti bazálnym membránam tubulov, AMA – proti mitochondriám, AMCA – proti srdcovému svalu, ANCA – proti neurofilným leukocytom, ANLA – proti jadierkm, APCA – proti parietálnym bunkám, ARA – proti retikulínu, ASKMA – proti priečne pruhovaným svalom, ASMA – proti hladkému svalu, ATA – proti štítnej žľaze, AVEA – proti cievnemu endotelu, antiHu/Ri – proti proteinu Hu a Ri, AMa – proti jadierkam neurónov, antiYo – proti proteinu Yo, AHFA – proti vlasovým folikulom, AGSA – proti nadobličke
 • vyšetrenie stanovenia monoklonálnych CD protilátok
  • (CD3+ T Lymfocyty, CD3+CD4+ T Lymfocyty, CD3+CD8+ T Lymfocyty, Imunoregulačný index CD4/CD8, CD3-CD16+56+ NK bunky, CD19+ B Lymfocyty)

Výsledky krvných testov ktoré realizujeme u nás na klinike ( LTT testy) sú o 7 až 10 pracovných dní, medzitým sa môžete objednať telefonicky na vyšetrenie. Pri prvom vyšetrení sa spíše anamnéza – epidemiologická (kontakt s kliešťom), klinické príznaky, vývoj ochorenia, liečba, klinické príznaky po liečbe, prípadne zhodnotenie doterajších pomocných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a pod. Zhodnotia sa hore uvedené krvné testy, stanoví sa štádium ochorenia a ordinuje a doporučí sa liečba, príp. hospitalizácia za účelom doplnenia vyšetrení.

Kontrola:
Sa realizuje v prvých krokoch liečby po 6 týždňoch, neskôr po 12 týždňoch. Počas liečby je možné dopĺňať ďalšie testy na ďalšie koinfekcie, ak to stav vyžaduje. 

Všetky uvedené vyšetrenia a krvné testy sú spoplatnené, nakoľko naša ambulancia nedostala zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Ceny za odbery a vyšetrenia sa dozviete telefonicky alebo mailom.

 

Elispot-LTT: FDA a CDC schválená LTT technika v Spojených Štátoch. Jedná sa o skutočnú Tbunkovú aktivitu v krvy proti Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae/trachomatis, Erlichia/ Anaplasma.

V máji 2011 americká FDA a CDC schválila Elispot-LTT (T-spot) techniku. Táto technika reprezentuje Interferon-Gamma release Assay (IGRA) vo forme Lymfocitického transformačného testu (Lymphocyte Transformation Test – LTT)

Štúdie špecificity a senzitivity testov Borrelia-Elispot-LTT uvádzajú 82-100% špecificitu pre Borrelia-Elispot-LTT a 84% senzitivitu. (Skogman et al.: “Adaptative and Innate Immune Responsivness to Borrelia burgdorferi sensu lato” in Exposed Asymptomatic Children and Children with Previous Clinical Lyme Borreliosis, Clinical and Development Immunology, Vol. 2012, Article ID 294587, 10 pages; Lehman PV et al.: Inique Strenghts of ELISPOT for T Cell Diagnostics in: Kalyuzhny AE, Handbook of ELISPOT: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, Vol. 792. 2nd Ed:Springer; 2012: 3-23

Boréliová infekcia neaktivuje iba humorálnu imunitnú odpoveď, ale zároveň aktivuje aj T-lymfocity. Keď Borélie prestávajú byť aktívne T-bunková imunitná odpoveď nie je prítomná. Test ukazuje skutočnú, aktuálnu aktivitu Borrelia burgdorferi, chronickú, alebo akútnu Lýmsku boreliózu. Elispot-LTT je vysoko sensitívny a vie zachytiť dokonca aj jedinú Borrelia-reaktívnu Tbunku v krvi. Elispot-LTT je veľmi nápomocný pri monitorovaní chronickej, alebo akútnej terapie. Elispot-LTT sa za normálnych okolností stane negatívnym za 6-8 týždňov po skončení efektívnej terapie.

 • diagnostika chronickej Lýmskej choroby
 • diagnostika akútnej Lýmskej choroby
 • určenie dĺžky terapie
 • monitorovanie výsledkov terapie

Okrem Borrelia Elispot-LTT ponúkame v spolupráci s Arminlabs aj nasledujúce testy.

 • CHLAMYDIA PNEUMONIAE-ELISPOT-LTT!
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS-ELISPOT-LTT
 • EHRLICHIA/ANAPLASMA-ELISPOT-LTT
 • YERSINIA-ELISPOT-LTT
 • EPSTEIN BARR-VIRUS (EBV)-ELISPOT-LTT!

Bunky CD57+ dokumentujú mieru imunitnej supresie chronického ochorenia. Podľa súčsnej literatúry CD57+ bunk sú prognostický laboratórny parameter počas a po antibiotickej liečbe.

Klinické výskumné štúdie a prípadové štúdie ukazujú, že chronické Lýmske infekcie sú často sprevádzané zmenami v bunkovej imunitnej obrane. Dôkazom sú znížené počty Natural Killer-Cells (NK; CD3-CD56+), ale hlavne znížené absolútne počty aktivovaných NK-buniek (CD3-CD56+CD57+). Zatiaľ čo akútna Lýmska infekcia a iné ochorenia vykazujú normálne CD57 parametre, pacienti s chronickou Lýmskou chorobou majú často parametre 100 CD57-buniek/μl a nižšie v krvi. Táto zmena bola hlavne pozorovaná u pacientov, ktorý majú ovplyvnený nervový systém chronickou infekciou, nie až tak pozorovaná u pacientov s postihnutím tkanív a kostry. Zníženie CD57 buniek trval až do zlepšenia symptómov pomocou antibiotickej liečby a iných liečebných postupov. Znížený parameter CD57 buniek je merateľný signál aktívnej chronickej infekcie a môže slúžiť ako indikátor úspešnej terapie.

Na odbery sa objednáva telefonicky.